Metal sektöründe meydana gelebilecek iş meslek hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yolları, kişisel koruyucu donanım kullanımı

31.12.2015 tarihinde

İşyeri Hekimi Dr. Ahmet Refik DAĞ tarafından sunulan

"Metal sektöründe meydana gelebilecek iş meslek hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yolları, kişisel koruyucu donanım kullanımı" konulu eğitimden