OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimleridir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, işyerinde uygun vasıflara sahip işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulunmaması halinde bu hizmetleri ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden temin edinilebileceği belirtilmiştir.